งานวิจัย แผนงานยุทธศาสตร์

ประกาศราคากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITA

นายแพทย์เจษฐา  พัชรเวทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

โรงพยาบาลกันทรวิชัย

"รู้ค่าชีวิต เคารพสิทธิผู้ป่วย"

เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2
ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
                           โทรศัพท์ : 0-4378-9205
                           โทรสาร : 0-4378-9178

ติดตามเราได้ที่