ขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ เจ้าของกิจการ White Lodge Hotel พญาไท กทม.

ขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ เจ้าของกิจการ White Lodge Hotel พญาไท กทม.

บริจาคแผ่นรองซับสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง มอบให้โรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ