ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.กันทรวิชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย,จพ.เวชสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข, นวก.คอมพิวเตอร์, จพ.เวชสถิติ, แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2567