ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยพยาบาล 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยพยาบาล 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยพยาบาล 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา