ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 1 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา