ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยพยาบาล 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา