ประกาศรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2566