ขอขอบพระคุณ หสน.อิสาณบริการ บจก.น้ำมันตักสิลา กรุ๊ป และอเมซอนสาขาอำเภอกันทรวิชัย

ขอขอบพระคุณ หสน.อิสาณบริการ บจก.น้ำมันตักสิลา กรุ๊ป และอเมซอนสาขาอำเภอกันทรวิชัย

บริจาคน้ำดื่มจำนวน 100โหล มอบให้โรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ