กิจกรรม

พิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลการประกวด CQI และนวัตกรรม ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกันทรวิชัย

พิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลการประกวด CQI และนวัตกรรม ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกันทรวิชัย

จัดอบรมฟื้นฟูการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย

จัดอบรมฟื้นฟูการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย