ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา