ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (ตึกหญิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)