พิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลการประกวด CQI และนวัตกรรม ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกันทรวิชัย

นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรวิชัย มีพิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลการประกวด CQI และนวัตกรรม ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกันทรวิชัย และประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลกันทรวิชัยร่วมต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรวิชัย