กิจกรรมอบรมฟื้นฟู Advance CPR ผู้ใหญ่และเด็ก

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกันทรวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฟื้นฟู Advance CPR ผู้ใหญ่และเด็ก ณ ห้องประชุมกายภาพโรงพยาบาลกันทรวิชัย