โครงการพัฒนาศักยภาพงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่นและงาน Long Term Care

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่นและงาน Long Term Care
เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานกองทุนในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จาก 10 ตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุข 15 แห่ง
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่นและงาน Long Term Care พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สปสช. เขต 7 จังหวัดขอนแก่น และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม