กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย
นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย
นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อร่วมทำกิจกรรมและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. ผู้เสียสละ และอุทิศตนเพื่อสุขภาพของประชาชน ณ เกาะกลางหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม