ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เภสัชกร 2 อัตรา เจ้าหนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานเปล 2 อัตรา ผู้ช่วยช่าง 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 1 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยพยาบาล 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา