การบริการ

การบริการคลินิกพิเศษ


 จันทร์
-ฝากครรภ์, ตรวจครรภ์
-หอบหืด,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
-สุขภาพจิต
-ตรวจโรค
-คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

 อังคาร
-วางแผนครอบครัว
-ความดันโลหิต,โรคหัวใจ
-ตรวจโรคทั่วไป
-คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

พุธ
-เบาหวาน
-ตรวจโรคทั่วไป
-คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

 พฤหัสบดี
-ฉีดวัคซีนเด็ก,คอพอก
-วัณโรค
-ตรวจโรคทั่วไป
-คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

 ศุกร์
-เบาหวาน
-ตรวจโรคทั่วไป
-คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพทั่วไป

คลินิกพิเศษเปิดบริการวันราชการ เวลา 08.00 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการบริการ 24 ชั่วโมง ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน