เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ทั่วไป
ชื่อ : รพ.กันทรวิชัย
รหัสหน่วยบริการ : 11053
ข้อมูลสังกัด : หน่วยบริการของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 043789205
เว็บไซต์ : http://www.kchosp.go.th
การจัดระดับตาม service plan : โรงพยาบาลชุมชน ขนาดกลาง (F2)
เวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 00:00 น. – 23:59 น.
วันเสาร์  00:00 น – 23:59 น.
วันอาทิตย์ 00:00 น. – 23:59 น.

พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโคกพระ
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ : 043789070
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ : 043789205 ต่อ 122
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ :043789565

ข้อมูลจำนวนเตียง

จำนวนเตียงที่ขอเปิดบริการ 30 เตียง
จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่หน่วยบริการเปิดให้บริการจริง รวม 65 เตียง
– เตียงผู้ป่วยใน 60 เตียง
– เตียงรอคลอด 3 เตียง
– Incubator 2 เตียง
– เตียงห้องแยกโรค  2 เตียง
จำนวนเตียงที่ใช้คิดอัตราการครองเตียง 64 เตียง