ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download