ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติทางชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติทางชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download