ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download