ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564