ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอลคัดเลือกในตำแหน่งตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอลคัดเลือกในตำแหน่งตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย