ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)