วีดีโอโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชน

วีดีโอโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชน